حسابی دلم تنگه

الان چند روزی هست که رفتن. نیم دونم چند روز. واسه من که خیلیه.ناراحت...

دلم واسه هر دوتاشون تنگ شده. هم سمیراماچ هم این جغلهماچ که از آخرین سونوگرافی حسابی دل منو هوایی کردهقلب...

ای کاش زودتر می‌امدن...گریه

راستی بابا چند روز پیش با حقله ازدواج سمیرا سونوگرانی کرده بود( نمی دونم چیزی راجع به طب ابو  علی سینا شنیدین که با سوزن جنیست نوزاد را تشخیص می داده.) و گفته که پسرهدلقکهورادلقک

خب اسمس خوب پیشنهاد ندارید؟؟؟نیشخند

/ 0 نظر / 5 بازدید